Ιλιάδα

Σκάναρε το qr code που θα βρεις πάνω στο φυλλάδιο και άκουσε το ακουστικό αρχείο ή πάτησε στο εικονίδιο του spotify για να μεταβείς στο podcast του tranoueducation

Όταν το μονότονο υλικό Προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή & Αποκτά ΧΡΩΜΑ

Πληροφορίες Εδώ

Λογοτεχνία

Σκάναρε το qr code που θα βρεις πάνω στο φυλλάδιο και άκουσε το ακουστικό αρχείο ή πάτησε στο εικονίδιο του spotify για να μεταβείς στο podcast του tranoueducation

Μαθηματικά

Όταν το μονότονο υλικό Προσαρμόζεται στις ανάγκες του μαθητή