Μια ευχάριστη επανάληψη

Μια monopoly διαφορετική από αυτή που έχετε συνηθίσει. Σκοπός της; Να εξοικειωθείτε με έννοιες που θα συναντάτε στη καθημερινότητά σας. Πατήστε στο ζάρι και ρίξτε τη ζαριά σας. Ξαναπατήστε πάνω του για να σταματήσετε. Διαλέξτε το πιόνι σας και τοποθετήστε το στο κουτάκι που τύχατε. Κάθε παίκτης ξεκινάμε 500 ευρώ.