Κάνω επανάληψη παίζοντας

Πώς παίζω από το κινητό

Ένα trivial που μιλά για τις εγκλίσεις, τις φωνές, τις αντωνυμίες, το τελικό -ν, τα ουσιαστικά και τα επιρρήματα.

Παίζοντας θα συναντήσεις ηχητικές και γραπτές οδηγίες. 

Καλή Επιτυχία