Μαθαίνω Ορθογραφία παίζοντας

Πώς παίζω από το κινητό

Πριν ξεκινήσετε, ακούστε το ηχητικό με τις οδηγίες για τις καταλήξεις 

Πάμε ταξίδι με το αυ- και το ευ- ; Ίσως αν μάθουμε κάποια κόλπα να “ταξιδεύουμε” μαζί τους πιο συχνά.

To Quiz του ΕΥ και της ΑΥ

Πολλή – Πολύ ή Πολλοί