Παίζω με τα χρονικά επιρρήματα

Αντικείμενο ή Κατηγορούμενο;
Όλα για το αντικείμενο