Εδώ ο εκπαιδευτικός γίνεται …ΧΑΚΕΡ

What’s new?

Οδηγίες για γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες που αφορούν το elearning.

Πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες θα βρείτε επίσης στα παρακάτω links, μια δουλειά πολύ αξιόλογων συναδέλφων:

https://kostasantoniou.com/
https://www.youtube.com/user/aikaterin4/
https://dclassofstavraki.blogspot.com/
https://www.facebook.com/mkosmidis/
https://www.facebook.com/groups/837504746729916/