Πώς παίζω από το κινητό;

Διαδραστικές Εκπαιδευτικές Εικόνες

Εδώ τα φύλλα εργασίας παίρνουν άλλη διάσταση.

Είναι διαδραστικά και μπορείς να τα “ακούσεις”.

Κάθε κουμπί σου παρέχει και μία νέα πληροφορία.

Υ.Γ. Με το κουμπί κάτω δεξιά μπορεί να γίνει πλήρης η οθόνη και να (απ)ενεργοποιηθεί  ο ήχος!

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ