Εκπαιδευτικά Quizzes

Τα παρακάτω εκπαιδευτικά κουίζ στοχεύουν στην επεξεργασία της πληροφορίας που πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής / η μαθήτρια ή στην αξιολόγησή του με παιγνιώδη τρόπο.

Κάποια κουίζ μπορεί να μοιάζουν άνευ εκπαιδευτικού περιεχομένου, αλλά αποσκοπούν στην βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας και στην κατανόηση.

Καλή σας διασκέδαση!

Y.Γ. Κάτω δεξιά θα βρείτε τα κουμπιά για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ήχο και να μεγαλώσετε την οθόνη.