Ποιο βοήθημα να επιλέξω και πώς να το αξιοποιήσω σωστά μαζί με το παιδί μου;

By admin

Θέλω να αγοράσω βοηθήματα ώστε να είμαι σε θέση να βοηθήσω το παιδί μου αλλά δεν ξέρω ποιο είναι το καλύτερο.Ένα βοήθημα μπορεί να μην παρουσιάζει πολλές αποκλίσεις με κάποιο άλλο.Όμως….Εάν θέλουμε τα παιδιά μας να είναι σε θέση να αυτορρυθμιστούν κατά την επίλυση των ασκήσεων και να κατακτήσουν επαρκώς τη διδακτέα ύλη:Α) Θέλουμε τα…